خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان

كتيبه نادرشاه افشار به زبان توركي در منطقه خراسان + عكس

سه شنبه 22 فروردین 1391


خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان:

كتيبه نادرشاه افشار به زبان توركي در منطقه خراسان


وقتي در مدخل دربند ارغوانشاه از دهانه سنگي و بهم برآمده كوه گذر مي كني پيش از اين كه چشمت به آبادي دربند بيفتد در بالا و دست راست، كتيبه را مي بيني؛ كتيبه نادري. سنگ نوشته اي منظوم و با شعري تركي از "گلبن افشار".

شعر در ثناي نادر پسر شمشير است و هر چند با ذكر تخلص شاعر، شعر به پايان رسيده و تمام شده بايد تلقي گردد اما اوضاع و احوال گواهي مي دهد كه كتيبه ناتمام است: حجاري بعضي كلمات به انجام نرسيده و ضلع پايين مربع در كادر كتيبه بسته نشده و...

ابتدا حمد خداي احد و فرد و قديم

قادر لم يزل و عالم دانا و حكيم

او كي بو كون و مكاني ياراتوپ قدرتدن

او كي بو بحر و بري خلق ايدوب شوكتدن

ايكي عالمده اودور بنده لره ياور و يار

حكمتدن نور بنده لره هر آثار

خلق عالمي هامي محتاج دور او درگاهه

او وروب نور و ضيا كوكب و مهر ماهه

حمد حق دن سوره الدي قلم نور افشان گ

به ثنا گستري ختم رسل فخر جهان

بني هاشم او احمد و محمود صفات

كيم خدادن اوله دايم كه سلام و صلوات

آل اصحا بنه هم رحمت بسيار اوله

اله حق ياوري هر كيم اولاره يار اوله

حمد حق نعت نبي دن سوده با صدق زبان

فرض دور بنده لره مدح شهنشاه جهان

او شهنشاه فلك مرتبه چرخ سرير

شاه نادر كه آدي تك او نا يوق مثل و نظير

ديمك اولماز بو شهنشاه كه اولا پيغمبر

يا مقرب ملكي دور اولوب از نوع بشر

ليك چون قدرت حق ظاهر ايووب بيش از بيش

نظر حق اونا هر كيمه ديمه حق ديميش

نسبت ايله شرف و فخر اجاق تيمور

حسب ايله به جهان شاه شهان دور مشهور

مصطفي خلقت و عيسي دم و يوسف طلعت

بوعلي دانش و حاتم كف و لقمان حكمت

قابليت له اونا وردي خداوند كريم

تاج و تخت شهي و عدل و كرم خلق عظيم

مير شرافت كه ديم شاه شهان دور كامل

مرحمتدن اونون الطاف خدا دور شامل

اعتقادي بيويور اوشه پاكيزه نهاد

باقليميش صدق خداوند ايدر بو بيله ياد

ايله گرمز بيله دولت به سپاه و شمشير

اوله بيلمز بيله اقبال به فضل و تدبير

سن ويروب سن اونا بو سلطنت و تخت و سپاه

سن ويروب سن اونا تاج و كمر و فر و كلاه

دولتيم منكريني سن ايله يك خوار و ذليل

دشمنيم كورلوقينه ياور اول اي رب جليل

چون كه صدقي بيله دور حقنه از روي يقين

بو سبب دن اونا الطاف خدا اولدي معين

الني دوتدي خداوند جهان قدرت دن

كامياب ايتدي اوني معدلت و شوكتدن

بخت و اقبال ايله هيچ كيم بيله اولمز باقي

گون كيمي دولتينه عالم روشن طاقي

شاخ گل نشو و نما بولسه نم فيضدن

كه بو اشعار اولوب مدح سرا "گلبن" دن


منبع: كلات نادري، محمد رضا خسروي، انتشارات آستان قدس رضوي 1367


http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/katiben
بؤلوم : خوراسان توركجه‌سي-تركي خراساني
یازار : بيرتورك


آنا یارپاق

آرشیو

Email

RSS

بلاگا گؤرهبؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج