خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان

لوله آب قره سو

سه شنبه 22 فروردین 1391
خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان:
لوله آب قره سو

آب گوارا و بسيار شيرين و خنك قره سو به هيات آبشار زيبايي از روي سر كوه به دره مي ريزد. بي مصرف و رها. گروهي كه به هواي اين آب، دور آبشار را گرفته اند و كلاته اي بنياد كرده اند. بيشتر دامدارند تا كشاورز و آب به معني و آب به معني

واقعي اش به هرز و هدر مي رود... آب كلات گچ دارد. نه كم، زياد. و ژرف رود هم كه از كلات مي گذرد در بالا دست حمام قلعه به آب گوگردي "ايستق سو" آلوده مي شود.


...براي انتقال آب، سنگهاي بزرگي را تراش داده اند به شكل آسيا و بعد داخل سنگ ها را خالي كرده اند و سپس آنها را ظاهرا با ساروج به هم وصل كرده اند كه كار ساده اي نيست آن هم نه يك متر و دومتر. دست كم 12 هزار متر! روي هم رفته در ازاي هر سنگ بين 30 تا 60 سانتي و قطر دايره سنگ، 100 سانتي متر است كه از هر طرف آن 20 سانتي متر براي جدار لوله وا گذاشته اند و بقيه يعني نيم متر ديگر را خالي كرده اند كه مي شود قطر آبراه.

خيلي راحت مي شود حساب كرد كه اگر ميانگين ضخامت هر سنگ را كه گفته مي شود بين 30 تا 60 سانتي متر است 50 سانتي متر در نظر بگيريم بيست و چهار هزار سنگ را بايد تراش داد و خالي كرد و رديف كرد و به هم پيوند داد تا لوله آبي فراهم آيد از قره سو تا قصر خورشيد. اينك دايره هاي مجوف و پراكنده اين لوله ها در درون و بيرون كلات به ديد مي آيند.

منبع: كلات نادري، محمد رضا خسروي، انتشارات آستان قدس رضوي

http://sites.google.com/site/wwwinsanchiliq/luleqarasu


بؤلوم : توركجه يازي‌لار
یازار : بيرتورك


آنا یارپاق

آرشیو

Email

RSS

بلاگا گؤرهبؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج