خوراسان تورك‌لري - ترك‌هاي خراسان

وئبلاگ‌داكي يازي‌لار

سه شنبه 22 فروردین 1391
خوراسان تورك‌لري آزويكي‌ده + نقشه

نقشه پراكندگي زبانها در روستاهاي شمال خراسان - دكتر پاپلي يزدي + نقشه

كتيبه نادرشاه افشار به زبان توركي در منطقه خراسان + عكس

تورك هاي شمال خراسان و تفاوت‌هاي فرهنگي آنها با كردها و فارس‌ها

تورك‌هاي خراسان ساكن در شهرستان كلات نادري + نقشه

اقوام كوچ نشين = كرد

تاريخچه سكونت تورك‌ها و كوردها در شمال خراسان

معماري تركي و تركمني در روستاهاي شمال خراسان

برج و باروي نادري

قصر خورشيد

لوله آب قره سو

حاج قربان سليماني (حاجي قوربان سولئيماني بويوك تورك موسيقي چي)

 معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان - روستاي اينچه سفلي

معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان - روستاي ژرف

معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان - روستاي كلات شهرستان اسفراين

معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان - روستاي تورك نشين كلاته فيروزه

معرفي روستاهاي تورك نشين خراسان -روستاي تنگه تركمنبؤلوم : توركجه يازي‌لار
یازار : بيرتورك


آنا یارپاق

آرشیو

Email

RSS

بلاگا گؤرهبؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج